Generelle staldregler på HRV

Alle skal have det godt i Hjallerup Rideklub, så her er vores enkle staldregler - eller bare sund fornuft:

1. Al færdsel på rideskolen foregår på eget ansvar.
2. Tobaksrygning i staldene er strengt forbudt.
3. Heste må kun stå på staldgangen under opsadling og strigling.
4. Det er forbudt at sidde på hesten i stalden.
5. Alle skal feje og rydde op efter sig selv.
6. Ingen flasker i stalden.
7. Vandspiltov skal rengøres efter brug, vis hensyn til andre.
8. Alle strigler og børster sadler og hovedtøj skal på plads efter brug.
9. Hestene skal altid soigneres efter brug.
10. Klubbens heste må ikke benyttes uden for undervisningstiden.
11. Løb og leg i stalden er ikke tilladt.
12. Al halm og hø skal opbevares i stakladen.
13. Intet foder må opbevares på staldgangen.
14. Ingen heste i stalden uden gyldigt vaccinations-kort.
15. Betaling af opstaldningen sker altid månedsvis forud.
16. Anvisninger fra staldchefen og Centerelederen SKAL følges.
17. Opsadling af heste udefra foregår i gæstestalden.


Ovenstående regler skal overholdes. Centerlederen og bestyrelsen behandler evt. overtrædelser.