Generelle sikkerhedsregler på HRV

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

- Bær godkendt ridehjelm under ridning
- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
- Før altid en hest i trense eller træktov
- Løb eller råb ikke i stalden
- Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
- Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
- Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
- Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn
- Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
- Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
- Kend klubbens regler for ridning på bane
- Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning
- Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden
- Kend klubbens forholdsregler ved brand
- Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.