Generelle regler for brug af stadion

1. Opvisningsbanen/stadion benyttes alene til undervisning og arrangementer og vil være aflåst der i mellem.
2. Alle som benytter ridestadion skal være medlem af HRV og have gyldigt ridehuskort.
3. Der samles klatter efter hvert ridt. Ellers lukkes også opvarmningsbanen for friridning.
4. Der er opsat trillebøre ved ridestadion og klatter fra trailer, hestetransporter samt klatter efterladt fra/til ridestadion SKAL smides i disse trillebøre. Pladsen bliver brugt til andre ting, og det skal IKKE være efterladenskaber fra vores heste andre skal trampe rundt i.
5. Alle ryttere bærer ridehjelm.
6. Al færdsel på og omkring ridestadion er på eget ansvar og HRV hæfter ikke ved ulykke, sygdom, tyveri eller lignende.
7. Evt. ødelagt materiale skal erstattes. Vi forventer en henvendelse centerets leder i tilfælde af, at materiel ødelægges.
8. Longering er ikke tilladt.
9. Hunde har ingen adgang på banerne.

se i øvrigt Hal- og banereglementet

Tilkørselsforhold og parkeringsforhold i forbindelse med daglig anvendelse/træning og undervisning

* Er man opstalder og skal ride på Hjallerup ridestadion kan man gå/ride ad ridestien.

* Kommer man udefra med trailer og skal ride på Hjallerup ridestadion kan man enten: Parkere ved ridecenteret og gå/ride ad ridestien, eller man kan køre ind via Tryvej.

* Det er forbudt at anvende andre veje ind til ridestadion.

* Ved arrangementer mv. vil der være andre retningslinjer, der vil blive annonceret op til arrangementet.

* Pas på vores ridestadion. Det ligger på lejet grund og alle brugere har en forpligtigelse til at behandle tingene på en ordentlig måde og efterlade ridestadion ren og pænt efter hver brug.