Hal- og baneregler på HRV

• ALLE bærer sikkerhedsgodkendt ridehjelm ved ridning.
• Ryttere under 18 år bærer sikkerhedsgodkendt springvest eller airbag under springning.
• Der bankes på døren til hallerne og man kan gå ind når der gives tilladelse inde fra hallen.
• Der skridtes på hovslaget venstre volte.
• Der rides altid venstre mod venstre.
• Der må max være 10 heste i hallerne på samme tid.
• Alle rider med egnet fodtøj (Hel støvle eller jodphurs m. leggings).
• Ridning uden sadel er tilladt, når det ikke er til gene for andre ryttere i hallerne eller på banerne.
• Ridning uden godkendt trense er ikke tilladt.
• Over dreven brug af pisk eller sporer er ikke tilladt.
• Det er ikke tilladt at "save", rykke eller flå hesten i munden.
• Når der rides samtidig med undervisning, tages der hensyn til den der modtager undervisning.
• LØSE HESTE I HALLERNE ER IKKE TILLADT!
• Ved holdundervisning skal underviseren give tilladelse til at andre kan benytte haller og baner i samme tidsrum.
• Springning udenfor undervisningen er ikke tilladt. Det er dog tilladt at træne på bomme og cavalettier såfremt hallen eller banen ledig. Dog aldrig over 40 cm i højden
• Trænes der med bomme eller cavalettier skal disse sættes på plads efter brug. Haller og baner skal være 100% tomme efter endt træning.
• Ønsker man at træne med bomme eller cavalettier skal de andre ryttere give tilladelse hertil.
• DER SKAL SAMLES KLATTER på alle baner og i hallerne UNDER OG EFTER TRÆNING!
• Lyset i hallerne tændes kun, når det er nødvendigt.
• Lyset slukkes når hallerne forlades.
• Det er kun tilladt for træneren at færdes i træningsarealet under træning, med mindre træneren giver andre tilladelse hertil.
• UNDERVISNING ER KUN TILLADT FOR DE ANSATTE TRÆNERE PÅ HRV.
• Longering i det store ridehus og på stadion er ikke tilladt.
• Opstår der tvivl eller spørgsmål kontaktes centerlederen.