Beredsskabsplan for HRV


RING 112

Du er her: Hjallerup Rideklub - Tryvej 13, 9320 Hjallerup


Ved Ulykke:

1. Stands ulykken
2. Giv akut hjælp til den/de involverede
3. Tilkald hjælp i nærheden
4. Vurder ulykkens omfang – RING 112 ved selv den mindste tvivl.
5. Bliv ved den/de involverede indtil hjælpen når frem

Oplys dit navn, hvor du ringer fra: Hjallerup Rideklub – Tryvej 13, 9320 Hjallerup, samt dit telefon nummer, så alarmcentralen kan ringe tilbage til dig ved evt. telefonafbrud. – Hold altid kontakten med alarmcentralen i telefonen til de selv siger, at du må afbryde samtalen.
Ved personskade Sørg altid for, at der er en ved den tilskadekomne. – Er I flere på stedet, så hjælp hinanden med den tilskadekomne eller at fange en evt. løs hest.
Sørg for at der er en person ude ved vejen, som kan tage imod Falck/brandvæsnet.
Ved styrt fra hest, er det vigtigt ikke at flytte og rykke i den, der er tilskadekommen. Der kan være skader som ikke umiddelbart kan mærkes af rytteren eller observeres af dem omkring. Er man det mindste i tvivl – ring 112.
Førstehjælpsudstyr findes i cafeteriaet og i sadelrummet
Der findes hjertestarter ved hallerne på Markedspladsen.

Ved brand:

1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.
2. Bekæmp branden med det udstyr vi har.
3. Børn under 16 år samles ved den udendørs dressurbane. De må IKKE deltage i brandbekæmpelsen.
4. Hvis det er muligt, lukke hestene ind i hallerne
5. Luk ALLE døre/mellemdøre og vinduer HUSK - Orienter dig om, hvor brandsluknings materiel befinder sig INDEN ULYKKEN SKER.

Ved indbrud:

Kommer du en dag på rideskolen og ser, at der har været indbrud, må du aldrig gå ind, hvor indbruddet har været, da dette kan ødelægge vigtige spor/DNA efter gerningspersonen.
Kontakt politiet på 114 samt en fra bestyrelsen; formand Line Dahl 51171706 eller næstformand Sabine Wagner 51203896.
Adressen på klubben er: Hjallerup Rideklub – Tryvej 13, 9320 Hjallerup.

Ved behov for psykiskførstehjælp:

Gælder for alle, som har været involveret i og/eller overværet en ulykke, tilskadekomst eller sygdom.
1. Bliv ved den tilskadekomne til, der kommer hjælp.
2. Kontakt herefter straks formanden eller næsteformand og informer om ulykken.
3. Vurder i samråd med formanden eller næstformanden behovet for akut psykisk førstehjælp eller om der skal ydes psykiskførstehjælp ved et planlagt møde efterfølgende.

Alle involverede og berørte personer tilbydes psykisk førstehjælp. Tommelfingerregler for psykisk førstehjælp

Det er vigtigt:
- at tage hånd om den til skadekomne og øvrig involverede
- at lytte og rumme
- at spørge til situationen
- at vise omsorg og nærvær
- at følge den tilskadekomne og andre involveredes behov
- at imødegå selvbebrejdelser
- at acceptere alle følelser
Undgå:
- at tale for meget selv, styre samtalen
- at fortælle om egne oplevelser
- at bagatellisere, analysere og forklare
- at blive forlegen over egne eller andre følelser
- at bebrejde eller kritisere den tilskadekomne og øvrige involverede