Staldregler for Hjallerup Rideklub

Alle skal have det godt i Hjallerup Rideklub, så her er vores enkle staldregler - eller bare sund fornuft:

1. Al færdsel på rideskolen foregår på eget ansvar.
2. Tobaksrygning i staldene og laden er strengt forbudt.
3. Heste må kun stå på staldgangen under opsadling og strigling.
4. Det er forbudt at sidde på hesten i stalden.
5. Alle skal feje og rydde op efter sig selv.
6. Ingen flasker i stalden.
7. Vandspiltov skal rengøres efter brug, vis hensyn til andre.
8. Alle strigler og børster sadler og hovedtøj skal på plads efter brug.
9. Hestene skal altid soigneres efter brug.
10. Klubbens heste må ikke benyttes uden for undervisningstiden.
11. Løb og leg i stalden er ikke tilladt.
12. Al halm og hø skal opbevares i stakladen.
13. Intet foder må opbevares på staldgangen.
14. Ingen heste i stalden uden gyldigt vaccinations-kort.
15. Betaling af opstaldningen sker altid månedsvis forud.
16. Anvisninger fra staldmesteren og Centerelederen SKAL følges.
17. Opsadling af heste udefra foregår i gæstestalden.

Ovenstående regler skal overholdes. Centerlederen og bestyrelsen behandler evt. overtrædelser.

Regler for brug af faciliteter

HRV´s generelle reglement gælder også for ridestadion. Herudover følgende retningslinjer for anvendelse af ridestadion.

 • Opvisningsbanen/stadion benyttes alene til undervisning og arrangementer og vil være aflåst der i mellem.
 • Alle som benytter ridestadion skal være medlem af HRV og have gyldigt ridehuskort.
 • Opvarmningsbane på stadion er åben for afbenyttelse, jf. dog ovenfor vedrørende medlemskab og ridehuskort.
 • Der samles klatter efter hvert ridt. Ellers lukkes også opvarmningsbanen for friridning.
 • Der opsættes trillebøre ved ridestadion og klatter fra trailer, hestetransporter samt klatter efterladt fra/til ridestadion SKAL smides i disse trillebøre. Pladsen bliver brugt til andre ting, og det skal IKKE være efterladenskaber fra vores heste andre skal trampe rundt i.
 • Alle ryttere bærer ridehjelm.
 • Al færdsel på og omkring ridestadion er på eget ansvar og HRV hæfter ikke ved ulykke, sygdom, tyveri eller lignende.
 • Evt. ødelagt materiale skal erstattes. Vi forventer en henvendelse centerets leder i tilfælde af, at materiel ødelægges.
 • Longering og løse heste er kun tilladt i hal 2.
 • Hunde har ingen adgang på banerne.

Tilkørselsforhold og parkeringsforhold i forbindelse med daglig anvendelse/træning og undervisning

 • Er man opstalder og skal ride på Hjallerup ridestadion kan man gå/ride ad ridestien.
 • Kommer man udefra med trailer og skal ride på Hjallerup ridestadion kan man enten: Parkere ved ridecenteret og gå/ride ad ridestien, eller man kan køre ind via Tryvej (gul streg frem til parkering, der er markeret med rød) og parkere der.
 • Det er forbudt at anvende andre veje ind til ridestadion. Ved arrangementer mv. vil der være andre retningslinjer, der vil blive annonceret op til arrangementet. Pas på vores ridestadion. Det ligger på lejet grund og alle brugere har en forpligtigelse til at behandle tingene på en ordentlig måde og efterlade ridestadion ren og pænt efter hver brug.

Se i øvrigt Hal- og banereglementet