Regler for brug af faciliteter

HRV´s generelle reglement gælder også for ridestadion. Herudover følgende retningslinjer for anvendelse af ridestadion.

 • Opvisningsbanen/stadion benyttes alene til undervisning og arrangementer og vil være aflåst der i mellem.
 • Alle som benytter ridestadion skal være medlem af HRV og have gyldigt ridehuskort.
 • Opvarmningsbane på stadion er åben for afbenyttelse, jf. dog ovenfor vedrørende medlemskab og ridehuskort.
 • Der samles klatter efter hvert ridt. Ellers lukkes også opvarmningsbanen for friridning.
 • Der opsættes trillebøre ved ridestadion og klatter fra trailer, hestetransporter samt klatter efterladt fra/til ridestadion SKAL smides i disse trillebøre. Pladsen bliver brugt til andre ting, og det skal IKKE være efterladenskaber fra vores heste andre skal trampe rundt i.
 • Alle ryttere bærer ridehjelm.
 • Al færdsel på og omkring ridestadion er på eget ansvar og HRV hæfter ikke ved ulykke, sygdom, tyveri eller lignende.
 • Evt. ødelagt materiale skal erstattes. Vi forventer en henvendelse den daglige leder i tilfælde af, at materiel ødelægges.
 • Longering og løse heste er kun tilladt i hal 2.
 • Springning på opvarmningsbanen udenfor undervisning må kun foregå under opsyn af voksen over 18 år, og kun såfremt dette er meddelt og accepteret af de øvrige ryttere, der befinder sig på banen. Det er en selvfølge, at springene sættes på plads straks efter brug.
Hvis disse regler ikke overholdes, medfører det karantæne.
 • Hunde har ingen adgang på banerne.

Tilkørselsforhold og parkeringsforhold i forbindelse med daglig anvendelse/træning og undervisning

 • Er man opstalder og skal ride på Hjallerup ridestadion kan man gå/ride ad den gule sti.
 • Kommer man udefra med trailer og skal ride på Hjallerup ridestadion kan man enten: Parkere ved ridecenteret og gå/ride ad den gule sti, eller man kan køre ind via Tryvej (gul streg frem til parkering, der er markeret med rød) og parkere der.
 • Det er forbudt at anvende andre veje ind til ridestadion. Ved arrangementer mv. vil der være andre retningslinjer, der vil blive annonceret op til arrangementet. Pas på vores ridestadion. Det ligger på lejet grund og alle brugere har en forpligtigelse til at behandle tingene på en ordentlig måde og efterlade ridestadion ren og pænt efter hver brug.