<

Freelance undervisning08-01-2018 - 19:15

Kære medlemmer af HRV.

 

Der har frem til nu været åben for freelance undervisning i HRV’s faciliteter på fri basis, som et tilbud til klubbens medlemmer, i forbindelse med afskedigelsen af tidligere berider og daglig leder, Lars Ringkær.

 

Dette har bl.a. medvirket til en del forvirring omkring rammerne for freelanceundervisning og der har derfor været behov for udarbejdelse af struktur omkring benyttelse af faciliteterne til samme. Klubben har indtil nu, ikke haft indtjening på hidtidige freelanceundervisning, men for at sikre indkomst på udlejning og benyttelse af faciliteter, er der på bestyrelsesmødet d. 18.12.17 opsat følgende rammesæt for undervisning i HRV:

 

Regler for freelanceundervisning i HRV, gældende pr. 15.01.18:

 

 1. Tavlen i cafeteriet anvendes fremover som oversigt over eneundervisning i hal 1 og 2      på ugebasis.
 2. Der vil blive lagt billede op af tavlen på facebook hver mandag, så planen kan ses            hjemmefra.
 3. Ved mere end 2 undervisere i hallen på samme tid, opfordres der til brug af headset.
 4. Underviseren underskriver kontrakt med HRV på freelanceansættelse.
 5. Der må kun undervises af de som har skrevet kontrakt med HRV. Ønsker man at            undervise i HRV, rettes henvendelse til Formand, Karina Borup Christensen.
 6. Underviseren opkræves 50 kr. pr. undervisningstime.
 7. Underviseren fastsætter selv sin løn pr. undervisningstime.
 8. Underviseren laver månedsopgørelse over antal undervisningstimer, og sender til            Bodil.
 9. Eleverne betaler for undervisningstimerne gennem opkrævning fra HRV, og skal            ligeledes være medlemmer af klubben.
 10. Underviseren aflønnes af HRV, via. De penge der betales af underviserens egne              elever.
 11. Underviseren melder ind til Bodil på ugebasis, med planlagte aftaler/tidspunkter og          ryttere, så tavlen kan opdateres. Der tages dog forbehold for ændringer undervejs i                  ugens forløb. 

Der opfordres til generel hensyntagen til hinanden, ved al ridning og færden på HRV’s arealer. Er der mange ryttere i ridehallen ved undervisning, opfordres der til brug af headset, for mindst muligt gene. Dette er dog ikke et krav. 

 

 

 

De venligste jule- og nytårshilsner,

 

Bestyrelsen

 

 

<